КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor Небојша

У суботу, 05.03.2016. од 12 сати у просторијама Факултета за спорт и физичко васпитање  у Нишу (ул. Чарнојевића 10а ), одржана је  Конференција под називом :

Настава физичког васпитања у функцији превенције насиља

у заједничкој организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Удружења педагога физичке културе Ниш и Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.

Конференција је акредитована у ЗУОВ-у, доноси 1 бод, и бесплатна је.

Autor Небојша

31. Маја  2014 године (субота) од 9,30 сати, на Факултету спорта и физичког васпитања Ниш, Чарнојевића 10А, 18000 Ниш, одржана је конференција на тему „СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ЊЕГОВА УЛОГА У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА” која је одобрена од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања - код   S6192014 (www.zuov.rs)

Конференција има за циљ оснаживање наставничких компетенција за планирање и програмирање рада и континуирано унапређење сопствене педагошке праксе.

Autor Небојша
"Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас" је научна конференција одржана у Нишу30,31.05– 01.05.2013 године у  просторијама Универзитета и Факултета за спорт и физичко васпитање у Нишу.
Научна конференција је акредитована код ЗУОВ -а као стручни скуп под бројем S3052013, и присустни су добили 3 бода за стручно усавршавањеОрганизатори конференције су Катедра за теоријско-методолошке предмете Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу,ФИЕП - Секција за историју физичког васпитања и спорта иУдружење педагога физичке културе Ниш.