Пројекат има задатак да научним приступом укаже на ниво развоја и ухрањеност, утврди моторичке и функционалне способности и постурални статус деце млађег школског узраста са подручја града Ниша , као и да идентификује даровиту децу за одређене спортске гране и дисциплине. Мерења су извршена у току маја и јуна 2012 године и  обухваћена је популација ученика другог разреда основних школа . Аутор пројекта је проф. др Ратомир Ђурашковић, а реализатор Удружење педагога физичке културе Ниш.

Истраживање је било великог обима и дугог трајања.  У релизацији пројекта учествовало је 26-оро људи– од тога 3 др-а наука ,1 магистар и 22 наставника физичког васпитања. Укупно је тестирано 1795 ученика,од чега је било 858 ученица и937 ученика, из 23 основне школе са подручја града Ниша. Подељени су појединачи извештаји родитељима са смерницама за одговарајуће спортске ативности, а  Управи за образовање, културу и спорт сумарни извештај са препорукама мера.
Иако је примарни циљ пројекта утврђивање селекционе базе за спорт на подручју града Ниша, резултати су показали да је здравствено стање деце забрињавајуће. Дијагностикован је велики проценат деце са телесним деформитетима пуштен свод стопала код ученица присутан је у 35,91%, а код мушкараца 42,79 процента ; сколиотички лоше држање тела је код ученица регистровано у 42,79 % а код ученика 29,88 % случајева) и прекомерном тежином (код ученица 42,72% и ученика 40,66%). Резултати које смо добили поклапају се са резултатима добијеним на периодичним мерењима које обавља Дом здравља у Нишу, и који се из године у годину погоршавају. 
За први ниво усмерене селекције по моторичким и функционалним критеријума задовољава 28,29 % ученица и 47,17 % ученика.