КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor Небојша
Kategorija:

У  СУБОТУ 23.05.2015. у амфитеатру Факултета за спорт и физичко васпита-ње  у Нишу (ул. Чарнојевића 10А) са почетком од 10.00 ч. у организацији Српског савеза професора физичког васпитања и спорта, Удружења педагога физичке културе Ниша и Београда, а уз подршку Факултета за спорт и физичко васпитање  у Нишу  одржани су трибина "СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ШКОЛСКОГ СПОРТА И ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА" и семинар "ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИ-ЈА ЗА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ".

Оба програма су акредитована код ЗУОВ-а и носе 1 + 8 бода .

Autor Небојша
Kategorija:

УОШ “Душан Радовић“  у    Нишу , 31.10. и 01. 11. 2014. године одржан је семинар за наставнике физичког васпитања основних и средњих школа на тему: ЧАС ТЕЛЕСНОГ ВЕЖБАЊА КАО ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ОБЛИК НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА- четврти део , који је акредитован у Заводу за унапређивање образовања и васпитања  Републике Србије   за школску 20014/2015. и  2015/2016.годину   под бр. 805 .   Сертификатом  се потврђује да су учесници похађали семинар у трајању од 16 сати.             

Autor Небојша
Kategorija:

Само за редовне чланове Удружења је у недељу  03.11.2013.  године у ОШ Иво Андрић у Нишу одржан семинар Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у функцији циља и задатака наставе физичког васпитања  ,  акредитован под бројем 969 у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за 2013/14. , који је издао Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Семинар носи  12 бодова. Повлашћена цена семинара за чланове који су измирили чланарину износи  800 динара.

Autor НС
Kategorija:
У организацији Специјалне школе „14. октобар“ из Ниша и ШОСО „Видовдан“ из Бора, уз техничку подршку Удружења педагога физичке културе Ниш, у суботу 24.11.2012 године одржан је у Нишу у Специјалној школи "14. октобар" семинар на тему "Искуства наставне праксе физичког васпитања у раду са децом са сметњама у развоју примењива у инклузивном образовању".
 
Autor НС
Kategorija:

У организацији Спортског клуба за децу и омладину са посебним потребама "Шампион", Специјалне олимпијаде Србије и УСАИД-а, 3-4.11.2012. у Нишу одржан је семинар у склопу пројекта Инклузија за све.