КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor Небојша
Pogodaka: 269

Лого 2 2022

УПФК Ниша у сарадњи са ФСФВ у Нишу је успешно реализовало програм под називом „ ПРЕВЕНЦИЈЕ РИЗИЧНИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА И РОДНИХ СТЕРЕОТИПА КРОЗ ПРОМОЦИЈУ И РАЗВИЈАЊE ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА И УЧЕШЋЕ У СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА УЧЕНИКА“ одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

Програм је одобрен од стране МПНТР Србије, а реализован је од стране Удружења педагога физичке културе Ниш у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу у периоду март-септембар 2022.

У реализацији програма учествовали су ученици и наставници ОШ „Стефан Немања“ из Ниша и ОШ “Вук Караџићиз Дољевца - од. у Пуковцу

Програм је обухватио едукацију ученика о препознавању и превенцији ризичних облика понашања, препознавању родних стереотипа од стране ученика и развијање свести о њиховим негативним последицама, затим неговању културе здраве исхране и редовног физичког вежбања, неговање фер плеј понашања, формирање позитивних ставова према животу и раду, као и примену спортско-рекреативних активности у природи.

Више о програму на  https://sites.google.com/view/prevencijeropirs 

Kategorija: