КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor Небојша
Kategorija:

       Годишња чланарина се може измирити на два начина:

  •        1. Може се плаћати директно на ж.р. Удружења по следећем моделу -

сума : 1.200 дин

број рачуна : 325-9500800003299-46 

уплатилац : навести име и презиме и установу у којој радите

прималац : Удружење педагога физичке културе Ниш , Страхињића Бана 2а, Ниш

сврха уплате: Годишња чланарина за (навести текућу годину)

       2. путем Налога који се предаје рачуноводству установе у којој радите, где се одбија проценат од плате на месечном нивоу попут синдикалне чланарине.