КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor Небојша
Kategorija:

- Комисија за за пројекте, стручно усавршавање  и унапређење педагошке праксе;

-  Комисија за издаваштво – Издавачки савет Удружења;

-  Комисија за за маркетинг, пропаганду и организовање манифестација;

-  Статутарна комисија ;