PRISTUPNICA

Na ovoj strani se možete prijaviti za članstvo u UPFK-e Niš

Upišite sve podatke koji se od Vas traže, mi ćemo Vas obavestiti da li je Vaša prijava stigla.
 

Opšti podaci

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mesto:

Adresa stanovanja:

Mesto stanovanja:

Broj lične karte:

JMBG:

Telefon:

Mobilni:

E-mail adresa:

Da li ste u radnom odnosu:

 

Podaci o školi

Škola:

Adresa ustanove:

Mesto:

Telefon:

E-mail adresa:

Web adresa:

Godine radnog staža:

Specijalnost:
Ostalo: