КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor Небојша
Pogodaka: 1255

Удружење педагога физичке културе Ниш и Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу су сачинили Иницијативу која садржи предлог решења проблема који се јављају у реализацији наставе предмета физичко васпитање-изабрани спорт, атичу се безбедности деце и квалитета наставе.

Текст Иницијативе који је послат Градоначелнику, Школској управи Ниш и управи за образовање Града Ниша, можете погледати под опширније ...

 

Удружење педагога физичке културе Ниш        Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу               

ул. Страхињића Бана 2А  ~  18000 Ниш                                    ул. Чарнојевића 10A ~  18000 Ниш

Градоначелнику

Управа за образовање, начелнику

Школска управа Ниш , начелнику

ПРЕДМЕТ : Иницијатива за решавање проблема у релизацији наставе предмета

физичко васпитање – изабрани спорт

            Поводом проблема који се јавља у реализацији наставних планова и програма предмета физичко васпитање – изабрани спорт, обраћамо Вам се у нади, да ћете нам помоћи у  њеовом решавању.

            У основним школама се спортско образовање деце од 5-ог до 8-ог разреда реализује кроз два предмета :

- физичко васпитање и

- физичко васпитање – изабрани спорт, по моделу 2+1 час недељно..

            У случају предмета физичко васпитање – изабрани спорт, ученици  се опредељују за спорт по сопственом афинитету и могућностима школе, а настава се одвија током школске године кроз један час недељно.

Спортови, за које се ученици најчешће опредељују су атлетика и пливање. . Због специфичности ових спортова проблем настаје из следећих разлога:

-          неопходно је организовано одвођење и довођење деце до стадиона, односно базена,

-          неопходан је рад у мањим групама (10-15 ученика)

Дугогодишња пракса нам је показала неопходност организовања наставе у мањим групама – до 15 ученика/ца , чиме би се уклонили безбедоносни  ризици приликом довођења и одвођења деце на базен и организације часова, и у великој мери подигао квалитет извођења наставе.

Да бисмо релизовали такав начин рада, потребна су одређена новчана средства, која су минимална за градски буџет, а била би од огромне користи за децу и њихове родитеље,. Омогућила би ангажовање одређеног броја заслужних спортиста и олимпијаца са завршеним Факултетом спорта и физичког васпитања , који упркос својим завидним спортским резултатима, до сада нису били у прилици да и практично пренесу своје знање и искуство.

На тај начин бисмо решили, како проблеме деце и родитеља , тако и заслужних спортиста нашега Града, који нису имали могућности да реше своје егзистенцијално питање. Реализацијом њихових потенцијала у раду са децом, створили бисмо нове олимпијце и спортске шампионе на понос Града и Републике.

Молимо Вас да подржите ову нашу иницијативу, да системски уведемо предложену организацију наставе  у школе и финансијски нам помогнете да је релизујемо.

Удружење педагога физичке културе Ниш               Факултет спорта и физичког васпитања                

                                                                                                                      у Нишу 

__________________________________              _____________________________________

Kategorija: