КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/upfknobuke/upfk-nis.org.rs/templates/dd_wedding_92/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Autor Небојша
Pogodaka: 1125

На седници Председништва УПФК Ниш, одржаној 02.11.2016 у просторијама Мед. школе "Др Миленко Хаџић" у Нишу, донета је одлука да се Редовна годишња Скупштина Удружења одржи 02.12.2016. г. од 18.00 часова на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, ул. Чарнојевића 10А.

Дневни ред :

 

1. Избор Радног председништва

2. Избор Записничара и оверавача записника

3. Избор Верификационе комисије

Свечани део седнице – додела признања и захвалница

4. Подношење и разматрање извештаја Верификационе комисије и верификација мандата

5. Усвајање Грба удружења  

6.  Усвајање Извештаја о раду за 2015-16.

7.  Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2015.

8. Усвајање Годишњег плана рада за 2016/17 годину

9. Усклађивање Статута Удружења са новим Законом о спорту

10. Разно

Kategorija: