КОНТАКТ

Страхињића бана 2А
18000 Ниш, Србија

ТЕЛЕФОН  +381 (65) 891-0030

Autor Небојша
Pogodaka: 1182

Српски савез професора физичког васпитања и спорта је упутио Циркуларно писмо  Председнику Владе Србије, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Националном просветном савету, Одбору за образовање Народне скупштине Србије и Покрајинском Секретаријату  за високо образовање и научно-истраживачку делатност, у коме изражава подршку Иницијативи УПФК Београда за измену наставног плана и програма физичког васпитања и обавезног изборног предмета – изабрани спорт, донешеној у складу са закључцима Летње школе "Дивчибаре 2016".

У писму се :

- даје подршка обједињавању предмета физичко васпитање и физичко васпитање-изабрани спорт у један (са фондом од три часа недељно и једном оценом), и увођење обавезних спортских секција у преостала два дана када немају часове ФВ - чиме би се деци омогућило свакодневно физичко вежбање под надзором професора физичког васпитања и спорта,

- изражава категорично противљење изјавама министра просвете датим у штампи, у којима се наводи да ће увести информатику уместо предмета физичко васпитање -изабрани спорт, о чему никада није било разговора ни са једним струковним удружењем професора физичког васпитања, нити се ико сагласио са тимпа ни са УПФК Београда.

Kategorija: